แบบฝึกหัดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ชุด 1

เอามาจากเว็บบอร์ดสาขานิติศาสตร์  มสธ.

ซึ่งอ.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล ได้ตั้งกระทู้โพสไว้

เพื่อให้นศ. ได้ลองทำแบบฝึกหัด  เตรียมตัวสอบ

 

เพื่อ ช่วยนักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แล้วประสบปัญหาว่าอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง จึงนำแบบฝึกหัดต่อไปนี้มาให้ทดลองฝึกหัดทำดู เนื่องจากการจะทำการบ้านเหล่านี้ได้ ต้องสามารถอ่านหนังสือได้เข้าใจเสียก่อน ซึ่งสามารถอ่านสาระในเอกสารการสอนเพื่อหาคำตอบ ดังนั้น การอ่านอย่างมีเป้าหมายจะช่วยให้นักศึกษามีทิศทางในการศึกษา และอ่านหนังสือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ลองหาคำตอบจากคำถามต่อไปนี้ ค่ะ

1. กฎหมายระหว่างประเทศคืออะไร

2. บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง

3. องค์ประกอบของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

4. บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ บ่อเกิดใดบ้าง

5. ขั้นตอนในการทำสนธิสัญญามีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

6.บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง

7. การรับรองรัฐ มีกี่วิธี อะไรบ้าง

8. การรับรองรัฐบาลต่างจากการรับรองรัฐอย่างไรหรือไม่

9. เขตแดน หมายความว่าอะไร และมีความสำคัญอย่างไร

10. เขตอำนาจรัฐมีมูลฐานอะไรบ้าง

การบ้านอัตนัย

ข้อ 1. บริษัทไทยรุ่งเรือง จำกัด ได้ยื่นฟ้องบริษัท ยูโรเปียน มารีน ไลน์ อิงค์ เป็นจำเลยที่ 1 และ บริษัทฟูจิไทยจำกัด เป็นจำเลยที่ 2 ตามมูลละเมิด จากการที่เรือยูโรเปียน มารีน ไลน์ อิงค์ ของจำเลยที่ 1 ชนเรือประมงของโจทก์เสียหายในทะเลหลวง โดยความประมาทของเรือยูโรเปียน มารีน ไลน์ อิงค์ ในคดี ดังกล่าว ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 เป็นบริษัท ที่จดทะเบียนและตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศและไม่มี่สาขาในประเทศไทย ส่วน จำเลยที่ 2 เป็นบริษัท ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและเป็นตัวแทนของบริษัทจำเลยที่ 1 จงพิจารณาว่าศาลไทยมีเขตอำนาจศาลเหนือคดี นี้ หรือไม่เพราะเหตุใด จงอธิบาย และ วินิจฉัย พร้อมทั้งยกหลักกฎหมายประกอบการอธิบาย

 

ข้อ2. นาย จอห์นชายชาวอังกฤษและนางสาวมอลลี่ หญิงชาวมอลตา ได้สมรสกันที่มอลตา และมีภูมิลำเนาภายหลังการสมรสครั้งแรกที่มอลตา ต่อมาคู่สมรสได้มาอาศัยอยู่ในแอลจีเรีย ซึ่งในสมัยนั้นเป็นดินแดนของประเทศฝรั่งเศสและอยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส โดยสามีได้มีบ้านอยู่ในแอลจีเลียด้วย ต่อมาสามีถึงแก่กรรม ภริยาได้ร้องขอให้แบ่งทรัพย์สินในฐานะที่ตนเป็นภริยา ซึ่งตามกฎหมายมอลตาคู่สมรสสามารถที่จะขอแบ่งทรัพย์สินได้หนึ่งในสี่ส่วน เพราะกฎหมายมอลตามีจุดเกี่ยวพันกับนิติสัมพันธ์นี้ ในฐานะเป็นกฎหมายแห่งประเทศที่คู่สมรสตั้งภูมิลำเนาครั้งแรกหลังจากการสมรส (Law of the first matrimonial domicile) แต่ ถ้าเป็นเรื่องมรดกก็ต้องใช้กฎหมายฝรั่งเศสบังคับ เพราะอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในดินแดนของฝรั่งเศสตามหลักกฎหมายของประเทศที่ ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ (Lex rei sitae)

 

จาก ประเด็นปัญหาดังกล่าว กฎหมายมอลตาเห็นว่า เมื่อคู่สมรสตาย คู่สมรสฝ่ายที่มีชีวิตสามารถขอแบ่งสินสมรสได้ก่อน ในขณะเดียวกันกฎหมายฝรั่งเศสเห็นว่าเป็นเรื่องมรดก ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีต้องให้ลักษณะกฎหมายกับข้อเท็จจริงตามขั้นตอน และวิธีการของการให้ลักษณะกฎหมายกับข้อเท็จจริงและใช้กฎหมายของประเทศที่ กฎหมายขัดกันได้ชี้ให้เลือกใช้กฎหมายของประเทศนั้น คือ กฎหมายฝรั่งเศศ ซึ่งจะพิจารณาตามหลักกฎหมายว่าด้วยมรดก

 

  1. นักศึกษาจงพิจารณาว่าในคดีดังกล่าวข้างต้นนี้ จะต้องพิจารณา แก้ไขปัญหาอย่างไร จึงจะตัดสินคดีได้อย่างถูกต้อง
  2. ในคดีนี้จะต้องนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลใด
  3. ในคดีนี้จะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ
  4. ในคดีนี้จะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งสินสมรส หรือ การแบ่งมรดก

ในการพิจารณาคดีนี้ หากกฎหมายขัดกันของประเทศฝรั่งเศส และ ของประเทศแอลจีเรียเหมือนกับพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน พ.ศ. 2481 ของประเทศไทย

 

 

 

เกี่ยวกับ kumpiji
ชอบไปเที่ยว มีความสุขกับการกิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: